Oznam o prevzatí magisterských diplomov

Vážené absolventky, vážení absolventi,

 

doklady o ukončení magisterského  štúdia na Filozofickej fakulte UMB (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu) si budete môcť prevziať osobne na študijnom oddelení FF UMB od 8. 7. 2020 v čase od 9:00 do 11:00 h

(okrem týždna od 3.8. do 7.8.2020, kedy bude študijné oddelenie zatvorené).

Prosíme Vás pritom o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení, vstup do budovy je povolený iba s rúškom.

Ak Vám zdravotný stav alebo karanténne opatrenie nedovoľuje osobné prevzatie dokladov, kontaktujte, prosím, študijné oddelenie.

 

V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie plánujeme slávnostné promócie v októbri 2020.

 

Blahoželáme Vám k úspešnému ukončeniu štúdia a želáme v profesionálnom živote veľa úspechov!