Oznam o prevzatí magisterských diplomov

Vážené absolventky, vážení absolventi,

 

doklady o ukončení magisterského  štúdia na Filozofickej fakulte UMB v I. termíne (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu) si budete môcť prevziať osobne na študijnom oddelení FF UMB od 28. 6. 2021 v čase od 9:00 do 11:00 h

(okrem  2.9. - 3.9.2021, kedy budú prebiehať zápisy do 1. rokov štúdia).

Prosíme Vás pritom o dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ak Vám zdravotný stav alebo karanténne opatrenie nedovoľuje osobné prevzatie dokladov, kontaktujte, prosím, študijné oddelenie - príslušnú referentku Vášho študijného programu.

 

Blahoželáme Vám k úspešnému ukončeniu štúdia a želáme v profesionálnom živote veľa úspechov!