Oznam pre študentov, ktorí si neurobili e-zápis do vyššieho roku štúdia - externé štúdium

Zápisy do vyšších rokov (2., 3., 4. Bc., 2., 3. Mgr. a 2., 3., 4. PhD.) externého štúdia 

+ študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia

 

 

PLATÍ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ SI NEUROBILI ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 15. 07. 2019

 

 

Študenti, ktorí si z rôznych príčin neurobili elektronický zápis, môžu sa prísť zapísať do ďalšieho roku štúdia na akademický rok 2019/2020 v pracovných dňoch od 06. 09. 2019 do 11. 09. 2019 v úradných hodinách študijného oddelenia, t. j. od 9:00 h do 12:00 h. Tento čas bude študijné oddelenie dodržiavať, zápis bude každý deň ukončený o 12:00 h.

 

Pri zápise je potrebné predložiť "Preukaz externého študenta" so známkou platnou do 30. 09. 2019. Študentov bez študentského preukazu nebude možné zapísať. Tiež musí mať každý študent do dňa zápisu vytvorený zápisný list na akademický rok 2019/2020 a zapísané min. povinné predmety. Kto si nevytvoril zápisný list v apríli (v predzápise), bude tak môcť urobiť od 01. 09. 2019, keď bude AiS2 znovu otvorený. Zápisný list a predmety a ňom bude možné modifikovať do 29. 09. 2019. Referentky študijného oddelenia budú v deň zápisu potvrdzovať tento zápisný list v AiS2.

 

Prolongácia preukazu študenta je možná hneď na zápise (prolongačné miesto sa nachádza pri vrátnici), je k tomu potrebný originál preukazu a potvrdenie o návšteve školy na rok 2019/2020.

 

Ak sa študent nemôže zápisu zúčastniť, môže ho zapísať spolužiak alebo rodinný príslušník - potrebuje na to originál alebo kópiu preukazu externého študenta, ktorý sa nemôže dostaviť a doklad o platbe za externé štúdium.

 

Na zápis študent externého štúdia donesie kópiu dokladu o zaplatení za externé štúdium na rok 2019/2020 (nie príkaz na úhradu, ale doklad o tom, že platba bola realizovaná). Platba by mala byť v deň zápisu už pripísaná na účet UMB. Toto neplatí pre študentov, ktorí nastupujú do nadštandardného roku štúdia (5. rok Bc. stupňa).

Študenti v nadštandardnom roku štúdia dostanú "Oznam o platení školného za nadštandard za rok 2019/2020" poštou začiatkom októbra. Platba za nadštandard sa bude realizovať až v decembri 2019. Na študijné oddelenie zašlú alebo prinesú do 18. 9. 2019 vyplnené Čestné vyhlásenie o štúdium 2019/2020 (platí len pre študentov externého štúdia v nadštandardnom roku štúdia)

 

Všetky informácie o jednotlivých platbách za jednotlivé ročníky a o čísle účtu nájdete v priečinku Školné-poplatky za štúdium 2019/2020.

 

Rozvrh externého štúdia nájdu študenti vyšších ročníkov v priečinku Štúdium - AKTIVITY .