Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Povinná elektronická komunikácia študentov

 

Zmena v prihlasovaní a používaní študentských mailových schránok

 

V prípade nefungovania e-mailovej adresy či iných otázok nájdete odpovede na adrese: https://helpdesk.umb.sk/