Pozvanie na imatrikuláciu

Milé študentky, milí študenti,

 

srdečne Vás pozývame na imatrikuláciu študentiek a študentov prvého roka bakalárskeho stupňa štúdia na FF UMB, ktorá sa uskutoční

20. novembra 2019 o 15.00 hod. v aule Beliana.

Imatrikulácia je akademický obrad slávnostného prijatia do akademickej obce Filozofickej fakulty UMB a zloženia akademického sľubu. Študentom, ktorí sa zúčastnia imatrikulácie, bude odovzdaný pamätný imatrikulačný list.

Na túto akademickú slávnosť je nutné sa prihlásiť a potvrdiť účasť v akademickom informačnom systéme UMB (AiS2).

Študenti a študentky prvého roka bakalárskeho stupňa štúdia sa môžu prihlásiť a potvrdiť účasť

do 10. novembra 2019.

 

Prosíme prihlásených študentov, aby sa dostavili na nácvik imatrikulácie

najneskôr o 14:15 h

pred aulu Beliana v spoločenskom oblečení. Prosíme o dochvíľnosť.