Prevzatie rozhodnutia o IŠ

Oznamujeme študentom, ktorí si podali žiadosť o individuálne štúdium, že si môžu prísť prevziať Rozhodnutie o pridelení IŠ.

Rozhodnutia bude vydávať študijné oddelenie od pondelka 4.10.2021 v úradných hodinách.