Prihlasovanie na predmety I. etapa - na rok 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

 

pripomíname Vám, že v termíne od  01. 04. 2021  do  30. 04. 2021  bude AiS2 otvorený na 

I. etapu prihlasovania sa na predmety na akademický rok 2021/2022 = predzápis.

Všetci študenti a študentky  aktuálneho

1. a 2. roku Bc. štúdia (denná forma)

+ 1., 2. a 3. roku Bc. štúdia (externá forma)

 

+ 1. roku Mgr. štúdia (denná forma)

+ 1. a 2. roku Mgr. štúdia (externá forma)

 

+ 1. a 2. roku PhD. štúdia (denná forma)

+ 1., 2. a 3. roku PhD. štúdia (externá forma)

 

+ študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia (nadštandard denná i externá forma)

majú povinnosť si v tomto období vytvoriť zápisný list na rok 2021/2022

a zapísať si doň P, PV a V predmety na zimný aj letný semester.

 

Návod na vytvorenie zápisného listu a zapísanie predmetov.

 

I. etapa prihlasovania na predmety je veľmi dôležitá,

v ďalších etapách už bude nasledovať iba spresňujúci zápis predmetov. 

 

Študenti končiaci bakalárske štúdium predzápis NEVYKONÁVAJÚ,

na predmety sa prihlásia až po prijatí na Mgr. štúdium

  

Študenti  aktuálneho 2. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme 

 a študenti aktuálneho 3. roku bakalárskeho štúdia v externej forme

sú povinní zapísať si do zápisného listu na rok 2021/2022

aj predmet  "Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou" za 10 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tento predmet v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

Študenti  aktuálneho 1. roku magisterského štúdia v dennej forme

a študenti aktuálneho 2. roku magisterského štúdia v externej forme 

sú povinní zapísať si do zápisného listu na rok 2021/2022

aj predmet  "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou"  za 20 kreditov

 

resp. pri učiteľských študijných programoch predmety v kombinácii

"Štátna skúška Teória a didaktika prvého predmetu" za 2 kredity (resp. za 4 kredity - TvJ(M))

"Štátna skúška Teória a didaktika druhého predmetu" za 2 kredity

+ predmet "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou" za 16 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

Po ukončení I. etapy prihlasovania na predmety  (=predzápisu) bude nasledovať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS do vyšších rokov štúdia.

Predzápis nie je totožný s elektronickým zápisom do ďalšieho roka štúdia.

 Termíny a informácie k elektronickému zápisu budú zverejnené neskôr.