Prihlasovanie na predmety IV. etapa - na rok 2019/2020

Pripomíname študentom, že v termíne od  03. 02. 2020  do  16. 02. 2020  bude AiS2 otvorený na  IV. etapu prihlasovania sa na predmety na akademický rok 2019/2020.

Všetci študenti si môžu v tomto období ešte pridať predmety do zápisného listu na letný semester 2019/2020.

Odoberať predmety zo ZL je možné iba na študijnom oddelení a iba z dôvodov uvedených v príslušnom študijnom poriadku.

 

 

Študenti aktuálneho III. roku bakalárskeho stupňa štúdia (+ nadštandard) v dennej forme

si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2019/2020

predmet  "Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou"  za 10 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tento predmet v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

 

Študenti  aktuálneho II. roku magisterského stupňa štúdia (+ nadštandard) v dennej forme

a študenti aktuálneho III. roku magisterského štúdia v externej forme

si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2019/2020

predmet  "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou"  za 20 kreditov,

 

resp. pri učiteľských študijných programoch aj predmety

"Štátna skúška Teória a didaktika prvého predmetu"  za 2 kredity

"Štátna skúška Teória a didaktika druhého predmetu" za 2 kredity,

+ predmet "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou" za 16 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.