Spresňujúci zápis predmetov na rok 2020/2021

Pripomíname študentom, že v termíne od  01. 02. 2021  do  15. 02. 2021  bude AiS2 otvorený na spresňujúci zápis predmetov na akademický rok 2020/2021.

Všetci študenti si môžu v tomto období ešte pridať predmety do zápisného listu na letný semester 2020/2021.

Odoberať predmety zo zápisného listu na letný semester je možné iba na základe odôvodnenej žiadosti zaslanej e-mailom príslušnej referentke študijného oddelenia a iba z dôvodov uvedených v Študijnom poriadku (čl. 16 bod 6).

 

 

Študenti aktuálneho III. roku bakalárskeho štúdia (+ nadštandard) v dennej forme

a IV. roku bakalárskeho štúdia v externej forme

si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2020/2021

predmet  "Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou"  za 10 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tento predmet v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

 

Študenti  aktuálneho II. roku magisterského štúdia (+ nadštandard) v dennej forme

a študenti aktuálneho III. roku magisterského štúdia v externej forme

si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2020/2021

predmet  "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou"  za 20 kreditov,

 

resp. pri učiteľských študijných programoch aj predmety

"Štátna skúška Teória a didaktika prvého predmetu"  za 2 kredity

"Štátna skúška Teória a didaktika druhého predmetu" za 2 kredity,

+ predmet "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou" za 16 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.