Úvodné stretnutie prvákov Bc. stupňa štúdia

Pozývame študentov 1. roka bakalárskeho štúdia na úvodné sústredenie,

ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 (štvrtok) o 11:00 h v aule Beliana, Tajovského 40.

Študentom sprostredkujeme základné informácie o fungovaní našej fakulty,

o organizácii štúdia, o podstatných častiach študijného poriadku.

Dostanú tiež dôležité rady k zaobchádzaniu s Akademickým informačným systémom.

Po úvodných informáciách bude nasledovať prezentácia Univerzitnej knižnice

a Štátnej vedeckej knižnice,

tiež bude možnosť stretnutia s katedrovými koordinátormi ECTS

a získania informácií o štúdiu konkrétneho študijného programu.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Program sústredenia 2019:

11.00 – 12.30     Začíname študovať na FF UMB

prodekanka pre pedagogickú činnosť FF UMB

 

12.30 – 13.00     prestávka

 

13.00 – 13.15     Prezentácia Univerzitnej knižnice UMB

13.15 – 13.30     Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

13.30 – 13.35     Prezentácia študentskej organizácie AEISEC

13.35 – 13:45     Prezentácia UAKOM - informačné systémy UMB

13.45 – 14.00     Šport pre všetkých a všeobecná telesná výchova

14.00 – 14.30     Informácie z katedier - koordinátori a koordinátorky ECTS