Úvodné sústredenie prvákov bakalárskeho štúdia

Pozývame študentov 1. roka bakalárskeho štúdia na úvodné sústredenie,

ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 (štvrtok) od 11:00 h v priestoroch Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40.

Študentom sprostredkujeme základné informácie o fungovaní našej fakulty,

o organizácii štúdia, o podstatných častiach študijného poriadku.

Po úvodných informáciách budú nasledovať stretnutia s katedrovými študijnými poradcami

a bude možnosť získania informácií o štúdiu konkrétneho študijného programu.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Úvodné sústredenie 1. roku štúdia sa bude realizovať za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení = rúško, odstup, dezinfekcia, vlastné písacie potreby.

 

Rozdelenie študijných programov do miestností

   
miestnosť študijný  program 

Aula Beliana

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
nemecký jazyk a kultúra
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
ruský jazyk a kultúra
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
nemčina pre preklad v hospodárskej praxi

F 335

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra + cudzí jazyk
slovenský jazyk a literatúra + filozofia
slovenský jazyk a literatúra + história

F 336

učiteľstvo histórie (v kombinácii)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
aplikovaná etika
aplikovaná etnológia
filozofia + história
história
etnológia + filozofia, etnológia + história

F 313

učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

 

 

Program sústredenia 2020:

11.00 – 12.30     Začíname študovať na FF UMB - prodekanka pre pedagogickú činnosť FF UMB

12.30 – 13.00     Informácie z katedier pre 1. aprobáciu - koordinátori a koordinátorky ECTS

13.00 – 13.30     Informácie z katedier pre 2. aprobáciu - koordinátori a koordinátorky ECTS

 

Príklad: Študent xAjTv (učiteľstvo) pôjde o 11:00 h do auly Beliana (Aj) a o 13:00 h do miestnosti F 313 (Tv).

               Študentka xSjJ-Aj(PT) pôjde o 11:00 h do miestnosti F 335 (Sj) a o 13:00 h do auly Beliana (Aj).