Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zápis predmetov na akademický rok 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 1. septembra 2022 do 2. októbra 2022 bude prebiehať v AiS2 prihlasovanie na predmety zosúladených študijných programov na akademický rok 2022/2023.

 

Študenti budú na študentské mailové kontá postupne dostávať oznámenie o zosúladení študijného programu. Spolu s oznámením dostanú odporúčaný študijný plán zosúladeného študijného programu platný od akademického roku 2022/2023 a komparačnú tabuľku medzi pôvodným a upraveným študijným plánom. Študent sa z tabuľky dozvie, ako mu budú uznané študijné povinnosti absolvované v predchádzajúcich akademických rokoch.

 

Zápis predmetov do AiS2 pre končiacich študentov

= 3., 4. a 5. rok Bc. štúdia, 2., 3. a 4. rok Mgr. štúdia a 3., 4. rok PhD. štúdia:

 

Študent, ktorý by mal v roku 2022/2023 ukončiť štúdium, si zapisuje v AiS2 do zápisného listu:

1) všetky (za celé štúdium) povinné predmety v upravenom študijnom pláne zosúladeného študijného programu,

2) povinne voliteľné predmety v upravenom študijnom pláne zosúladeného študijného programu podľa komparačnej tabuľky, ktoré absolvoval v prvých rokoch štúdia,

3) povinne voliteľné predmety, ktoré chce absolvovať v roku 2022/2023,

4) výberové predmety, ktoré chce absolvovať v roku 2022/2023,

5) predmet Štátna skúška. Obhajoba diplomovej/bakalárskej práce.

 

Zápis predmetov do AiS2 pre nekončiacich študentov

= 2. rok Bc. a 2. rok PhD. (denné), resp. 2., 3. rok Bc. a 2., 3. rok PhD. (externé):

 

Študent, ktorý pokračuje v 2022/2023 v štúdiu, si zapisuje v AiS2 do zápisného listu:

1) povinné predmety prvého roku štúdia (resp. aj druhého - externisti) v upravenom študijnom pláne zosúladeného študijného programu,

2) povinne voliteľné predmety v upravenom študijnom pláne zosúladeného študijného programu podľa komparačnej tabuľky, ktoré absolvoval v prvom (a druhom - externisti) roku štúdia,

3) povinné predmety, ktoré chce absolvovať v roku 2022/2023,

4) povinne voliteľné predmety, ktoré chce absolvovať v roku 2022/2023,

5) výberové predmety, ktoré chce absolvovať v roku 2022/2023.

 

V zmysle Metodického pokynu č. 5/2022 na UMB čl. 2 ods. 6c) bude študijné povinnosti, ktoré študent vykonal v predchádzajúcich akademických rokoch, uznávať študijné oddelenie.

Hodnotenia za študijné povinnosti absolvované v predchádzajúcich akademických rokoch bude študijné oddelenie zapisovať v zimnom semestri 2022/2023. Preto je dôležité, aby mal každý študent zapísané v AiS2 ekvivalenty všetkých predmetov, ktoré už absolvoval v predchádzajúcich akademických rokoch, presne podľa pravého stĺpca komparačnej tabuľky svojho študijného programu.

Zároveň je potrebné, aby si každý študent zapísal do AiS2 aj predmety  zimného i letného semestra, ktoré bude chcieť v roku 2022/2023 absolvovať. Stále platí, že predmet, na ktorý študent nie je prihlásený, nemôže navštevovať a nemôže mu byť z neho udelené hodnotenie.

Predmety, ktoré študent absolvoval v predchádzajúcich akademických rokoch a v upravenom študijnom pláne zosúladeného študijného programu nemajú ekvivalent, budú uznané ako výberové predmety s pôvodným počtom kreditov.