Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogické praxe - denná forma štúdia

PhDr. Mária Srnková

PhDr. Mária Srnková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7416
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 25