Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogické praxe - denná forma štúdia

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A