Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sociálne a motivačné štipendiá, pôžičky

Branislava Golianová

Branislava Golianová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 5120
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009