Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Motivačné štipendiá

Pokyny k motivačným štipendiám

Štipendijný poriadok

Čestné vyhlásenie k motivačným štipendiám 2018/2019

 

Zoznam denných študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za študijné výsledky v akademickom roku 2018/2019

 

 

Zoznam denných študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, umeleckej alebo športovej činnosti v akademickom roku 2018/2019 (mimoriadne štipendium)