Sociálne štipendiá

Od septembra 2015 dochádza k centralizácii sociálnych štipendií na UMB, z toho dôvodu je potrebné oboznámiť sa s novými podmienkami a informáciami ohľadom podávania žiadostí o priznanie sociálneho štipendia.

Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html