Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sociálne a tehotenské štipendiá

Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html