Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie nebude vydávať a potvrdzovať "Potvrdenia o návšteve školy". Úrady, zamestnávatelia a inštitúcie majú povinnosť overiť štúdium študenta na portáli ministerstva školstva.

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7415
Kancelária:
F 015


 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia, administrátorka AiS2

Telefónne číslo:
048-446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Denné štúdium:

Externé štúdium:

 zmena hesla v AiS2, obnovenie prístupu do AiS2, administrácia AiS2


 

Referentky študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
0903 573 033
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

Externé štúdium:

rozširujúce štúdium Tv,  rigorózne konanie PaedDr., archívne potvrdenia


 

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B

Denné štúdium:

 pedagogické praxe, archívne potvrdenia


 

Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šaková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 74 26
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 11A
 

Denné štúdium:

 Externé štúdium:

rigorózne konanie PhDr., rozširujúce štúdium Aj, Hi, Sj