Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijné oddelenie

V súlade s mimoriadnym opatrením UMB v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 z dňa  9. 3. 2020 sa rušia úradné hodiny pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na všetkých fakultách.

Študijné oddelenie je momentálne zatvorené. Kontaktovať ŠO je možné mailom, v naliehavých prípadoch aj telefonicky na mobilné číslo študijného oddelenia (0903 573 033) v čase pôvodných úradných hodín.

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7415
Kancelária:
F 015


 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Denné štúdium:

Externé štúdium:

 zmena hesla v AIS2, obnovenie prístupu do AIS2


 

Referentky študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

Externé štúdium:

rozširujúce štúdium,  rigorózne konanie PaedDr., archívne potvrdenia


 

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

 pedagogické praxe, archívne potvrdenia


 

Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šaková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 11B
 

Denné štúdium:

 Externé štúdium:

rigorózne konanie PhDr., rozširujúce štúdium Aj


 

Viera Urgelová

Viera Urgelová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B

dlhodobá PN

 


 

 

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková

Ing. Viera Pivarčeková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7425
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
kancelária č. 25