Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s § 100 zákona o vysokých školách  vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. V zmysle uvedeného zákona sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:

a)    so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,

b)    s chronickým ochorením,

c)    so zdravotným oslabením,

d)    s psychickým ochorením,

e)    s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

f)     s poruchami učenia.

 

Pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium je potrebné:

1.  Zvážiť vlastné predpoklady študovať na vysokej škole z hľadiska:

a)    vedomostnej úrovne;

b)    technickej a osobnej pripravenosti a motivácie;

c)    nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia;

d)    podmienok, ktoré ponúka fakulta;

e)    limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

2.   Kontaktovať fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami.

3. Predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Sprievodcovi štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici).

4.  Vyplniť Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické potreby uchádzača (ak je prijímacia skúška súčasťou overovania schopností na štúdium).

 

Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.

 

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Telefónne číslo:
048 446 7556
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
T 032