Kde sa môžete s nami stretnúť?

Filozofická fakulta UMB sa prezentuje na viacerých veľtrhoch, podujatiach či stredných školách. Určite nás môžete stretnúť a opýtať sa nás bližšie na:

  • veľtrhu vzdelávania Gaudeamus v Nitre
  • veľtrhu vzdelávania Vapac –Academia Bratislava
  • veľtrhu vzdelávania Proeduco Košice
  • podujatí Dni otvorených dverí Filozofickej fakulty UMB
  • podujatí Zo školy na zimák (zimný štadión Banská Bystrica)
  • Univerzitnom dni kariéry (UMB Banská Bystrica)
  • podujatí Noc výskumníkov
  • podujatí Univerzitná noc literatúry
  • ďalších rôznych podujatiach, akciách a stretnutiach...

Osobitne venujeme pozornosť aj propagácii našej fakulty v zahraničí.

Samozrejme, bližšie informácie nájdete na našej web-stránke, na Referáte marketingu FF UMB a v prípade konkrétnych otázok o štúdiu aj na Študijnom oddelení FF UMB a na stránkach jednotlivých katedier FF UMB.