Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kde sa môžete s nami stretnúť?

Filozofická fakulta UMB sa prezentuje na viacerých veľtrhoch, podujatiach či stredných školách. Určite nás môžete stretnúť a opýtať sa nás bližšie na:

Osobitne venujeme pozornosť aj propagácii našej fakulty v zahraničí.

Samozrejme, bližšie informácie nájdete na našej web-stránke, na Referáte marketingu FF UMB a v prípade konkrétnych otázok o štúdiu aj na Študijnom oddelení FF UMB a na stránkach jednotlivých katedier FF UMB.