Otvárané Mgr. študijné programy 2021/2022 - DENNÁ forma

Milí mladí priatelia,

v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2021/2022. Všetky aktuálne zverejnené študijné programy majú na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznané práva.

Podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na našej fakulte by sme Vám chceli pomôcť pri Vašom rozhodnutí zvoliť si vysokú školu, na ktorej by ste chceli od budúceho roka študovať. Táto voľba ovplyvní nasledujúce roky Vášho života, preto sa treba rozhodnúť správne.

 

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory 

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

7

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

3

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie D 2 roky 2
učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie D 2 roky 10
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*)
D 2 roky 10
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) D 2 roky 10
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (*) D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (*) D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 2 roky 2
 učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 15

B) učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

študijný program

ŠDŠ

PP

 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 

D

2 roky

30

C) filozofia

študijný program

ŠDŠ

PP

filozofické štúdiá

D

2 roky

5

D) historické vedy

študijný program

ŠDŠ

PP

história

D

2 roky

3

stredoeurópske historické štúdiá

D

2 roky

5

E) filológia

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

3

ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

10

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

10

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

20

anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

D

2 roky

 15

anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

 španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

3

španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 2 roky 10

F) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 2 roky 3

G) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - história D 2 roky 3

H) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 2 roky 2

 

 (*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

(***) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.