Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium 2022/2023

Milí mladí priatelia,

v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2021/2022. Všetky aktuálne zverejnené študijné programy majú na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané práva.

Podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na našej fakulte by sme Vám chceli pomôcť pri Vašom rozhodnutí zvoliť si vysokú školu, na ktorej by ste chceli od budúceho roka študovať. Táto voľba ovplyvní nasledujúce roky Vášho života, preto sa treba rozhodnúť správne.