Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Požiadavky na prijímacie skúšky - DENNÁ forma