Kontakt

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
P.O.BOX 263
974 01 Banská Bystrica
 

tel.: 048/446 7426, 048/446 7475 - študijné oddelenie

Mgr. Barbora Podobová
(vedúca študijného oddelenia)
e-mail: barbora.podobova@umb.sk
tel.: 048/446 7410

Kontakt pre zahraničných študentov

Mgr. Maryna Saltan

e-mail: maryna.saltan@umb.sk 

  • Filozofická fakulta
    Univerzita Mateja Bela
    Tajovského 40
    974 01 Banská Bystrica