Otvárané Mgr. študijné programy 2022/2023 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory 

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie 

D

2 roky

3

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

3

učiteľstvo filozofie a učiteľstvo psychológie (**)

D

2 roky

5

učiteľstvo filozofie a učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

3

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie D 2 roky 5
učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 5
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry D 2 roky 2

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie D 2 roky 3
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie D 2 roky 10
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*)
D 2 roky 5
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) D 2 roky 10
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (*) D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (*) D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 2 roky 2
 učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 15

B) učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

študijný program

ŠDŠ

PP

 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 

D

2 roky

30

C) filozofia

študijný program

ŠDŠ

PP

filozofické štúdiá

D

2 roky

5

D) historické vedy

študijný program

ŠDŠ

PP

história

D

2 roky

3

stredoeurópske historické štúdiá

D

2 roky

5

E) filológia

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

5

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

10

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

20

francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

 slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra

D

 2 roky

20

slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

2

slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

2

slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra D 2 roky 2

F) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 2 roky 3
slovenský jazyk a literatúra - filozofia D 2 roky 2

G) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - história D 2 roky 3
slovenský jazyk a literarúra - história D 2 roky 2

H) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 2 roky 2

 

 (*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

(***) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.