Otvárané Mgr. študijné programy 2022/2023 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

Poznámka: 

Študijný program anglický jazyk a kultúra bol akreditovaný v študijnom odbore PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO.

 

Magisterské študijné odbory

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy  E 3 roky 10

B/ učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo  E 3 roky 15

C/ filológia

Študijný program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  E 3 roky 10

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.