Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijímacieho konania - EXTERNÁ forma

Bakalárske študijné programy

Vo všetkých študijných programoch Filozofickej fakulty UMB (okrem študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Túto znalosť je potrebné preukázať zaslaním (spolu s prihláškou) certifikátu o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy).

 

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok

          - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať uchádzači, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV),
            - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov,
            - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na KTVŠ, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

B/ učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou).

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii:

Atletika

 • registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Basketbal

 • registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Biatlon

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu,
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 1. stupňa.

Futbal (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

 • registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SZF)
 • hráčske skúsenosti minimálne z oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky https://sportnet.sme.sk/futbalnet/clenovia/). 

  Študent športovej špecializácie futbal získa počas štúdia postupne UEFA Grassroots C licenciu (po ukončení športovej špecializácie 1 a 2) a UEFA B licenciu (po obhájení bakalárskej práce) v zmysle  Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (článok 8, bod 8. a 9.)

Judo

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze juda
 • aktívny pretekár v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Karate

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a stupeň technickej vyspelosti v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

športy, ktoré nie sú medzi ponúkanými špecializáciami:

 • aktívny športovec v súčasnosti alebo minulosti, ktorého výkonnostná úroveň je potvrdená minimálne účasťou na Majstrovstvách SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa, resp. potvrdenie o absolvovaní kurzu 1. kvalifikačného stupňa;

športy, ktoré sú medzi ponúkanými špecializáciami:

 • uchádzač, ktorý spĺňa kritériá niektorej z uvedených špecializácií, ale nemá záujem o štúdium danej špecializácie, alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa, resp. potvrdenie o absolvovaní kurzu 1. kvalifikačného stupňa

Ľadový hokej

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti, minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH)

Plávanie 

 • registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne s účasťou na oblastných majstrovstvách, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Snowboarding

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom snowboarding
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

 • registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne na oblastnej úrovni, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Športové lezenie

 • registrované členstvo v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES
 • držiteľ kvalifikácie inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách

Taekwondo

 • registrované členstvo v Slovenskej asociácii taekwondo WT (SATKD)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

 • registrované členstvo v Klube slovenských turistov
 • minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

 • registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne oblastnej súťaže alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Vzpieranie

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zápasenie

 • registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze (SZZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zjazdové lyžovanie

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom zjazdové lyžovanie
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača" (okrem špecializácie futbal). Uchádzač môže po splnení podmienok požiadať o zaradenie aj na inú z ponúkaných špecializácií.

1)     Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti z inej športovej špecializácie, aké sú uvedené v ponuke (pozri nižšie), bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner.

2)     Ak uchádzač nezašle požadované potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti, alebo ak zaslané potvrdenia uchádzača nebudú spĺňať nižšie uvedené kritériá, bude jeho prihláška zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program telesná výchova.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

C/ vedy o športe

trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou).

(platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy).

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky a po splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií (platia podmienky špecializácií uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo).

 

D/ filológia

anglický jazyk a kultúra

Predpokladom štúdia anglického jazyka a kultúry je ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2slovenského jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu. Uchádzači budú na jednotlivé kombinácie prijatí podľa stanoveného plánu prijatia.  

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:  

 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
 • maturitná skúška z anglického jazyka:  úroveň C1 – záverečné hodnotenie výborný, chválitebný
 • maturitná skúška z anglického jazyka:  úroveň  B2 – externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

 

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená