Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Anglický jazyk a literatúra - učiteľstvo

Požiadavky na prijímacie skúšky z anglického jazyka a literatúry

(učiteľstvo a pedagogické vedy)


Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu, ktorý trvá 90 minút aj s vysvetlením (10 minút).
Test má 4 časti : Listening Comprehension, Partial Cloze test, Grammmar Recognition a C-test, a je približne na úrovni Intermediate (v rozsahu stredoškolskej látky).

A/ Listening Comprehension (15 bodov)

Ide o úlohu typu TRUE - FALSE. Po vypočutí nahrávky uchádzači zakrúžkujú pri každej otázke možnosť TRUE, FALSE alebo NOT MENTIONED (NM). Táto čast trvá asi 20 minút. Na nasledujúce tri časti zostáva 60 minút.

B/ Partial Cloze Test (20 bodov)

Uchádzači majú doplniť chýbajúce slová v texte (celkom 20). Chýbajúce slová sú uvedené za textom.

C/ Grammar recognition (25 bodov)

Ide o úlohu typu ´multiple choice´ . Do medzier vo vetách uchádzači majú doplniť niektorú zo 4 možností (a, b, c alebo d). Len jedna možnosť je správna.

D/ C-test (40 bodov)

V súvislom texte každé druhé slovo je neúplné. Sú uvedené len začiatočné písmená ( 1, 2, 3, alebo i viacej). Uchádzači majú slová dokončiť podľa nasledujúceho pravidla: dopíšu taký istý počet písmen aký je uvedený alebo o jedno viacej, podľa toho, čo sa do textu hodí. Napr. ak je dané jedno začiatočné písmeno, uchádzač doplní jedno alebo dve písmená.

 

Príklad: t ______ , uchádzač dopíše 1 alebo 2 písmená (slovo može byť to, two, the, too). Ak sú uvedené dve začiatočné písmená, treba dopísať 2 alebo 3 písmená, atď.:

Ďalšie príklady: th ______ môže byť this, that, they, them, their, those, these, thing, think win ______ môže byť window, windows, winning, winner, winners, atď.

Príklad krátkeho C-testu: Our st _____ this eve _____ is t_____ weather. F_____ the la _____ five da_____ it h_____ been be_____ zero i_____ most pa_____ of t_____ country. Co_____ , frost a_____ heavy sn_____ have cau_____ terrible prob_____ everywhere. Ever_____ is ask_____ the sa_____ question: "Wh_____ will i_____ end ?" We_____ , the weath_____ predicts i_____ won´t la_____ much lon_____ . Better wea_____ is o_____ the w_____. The tempe_____ will ri_____ above ze_____ tomorrow: A_____ we´ll s_____ the s_____ again f_____ a f_____ hours. There´ll b_____ more ab_____ this, t_____ , in o_____ special wea_____ report a_____ the e_____ of t_____ programme.

Riešenie: Our story this evening is the weather. For the last five days it has been below zero in most parts of the country. Cold, frost and heavy snow have caused terrible problems everywhere. Everybody / Everyone is asking the same question:´When will it end ?´ Well, the weatherman predicts it won ´t last much longer. Better weather is on the way. The temperature will rise above zero tomorrow. And we´ll see the sun again for a few hours. There´ll be more about this, too, in our special weather report at the end of the programme.