Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Anglický jazyk a kultúra - filológia

Požiadavky na prijímacie skúšky z anglického jazyka a kultúry

(filológia)Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou v rozsahu 60 min. Pozostávajú z dvoch častí:

1. časť - test - 80 zadaní tzv. multiple choice (výber z možností A, B, C, D) na úrovni "intermediate a upper-intermediate", čo predstavuje 80 bodov.
Obsahom 1. časti sú zadania na preverenie znalostí:
- z anglickej gramatiky a lexiky - 60%;
- z britskej a americkej literatúry - 20%;
- z reálií anglicky hovoriacich krajín - 20%

Ukážka:
1. You ............................. anybody what I´ve just told you.
A. mustn´t tell B. needn´t have told C. mustn´t have told D. needn´t tell

2. The novel For Whom the Bell Tolls was written by ...........................
A. J. Steinbeck B. W. Faulkner C. J. Conrad D. E. Hemingway

Riešenie:
1A, 2D

2. časť - preklad zo slovenského do anglického jazyka - 20 bodov

Ukážka:
Ahoj Peter!
Práve som dostal Tvoj list, v ktorom mi píšeš o svojom pobyte v Británii. Ja sa tam chystám cez prázdniny. Požiadal som o víza pred mesiacom, no ešte som nedostal odpoveď. Keby som mal víza v júni, mohol by som odcestovať skôr a nemusel by som čakať do júla. Kamarátka mi povedala, že strávila na Veľvyslanectve niekoľko hodín. Keby som mal viac šťastia!

Požiadavky:
1. Prehľad gramatiky anglického jazyka v rozsahu stredoškolského štúdia na gymnáziu:


Podstatné mená - (rod, číslo, privlastňovací pád, tvorenie);
Prídavné mená -(tvorenie, stupňovanie, postavenie vo vete);
Zámená - ( osobné, privlastňovacie, zvratné, ukazovacie, vzťažné, zdôrazňovacie, opytovacie, neurčité);
Číslovky - (základné, radové, dátum a čas) ;
Slovesá - (pomocné, spôsobové, plnovýznamové, slovesné časy, nepravidelné slovesá, frázové slovesá, otázka , rozkazovací a podmieňovací spôsob, gerundium, trpný rod, neurčitok, príčastie, priama a nepriama reč);
Predložky
Príslovky
- (tvorenie, stupňovanie, umiestnenie vo vete, príslovkové väzby);
Členy - ( určitý, neurčitý, nulový );
Veta - ( slovosled, hlavné a vedľajšie vety, časové a podmienkové vety, súslednosť časov );

2. Stručný prehľad dejín a kultúry anglofónnych krajín ( V. Británia. USA).
3. Základné vedomosti o reáliách anglofónnych krajín (geografia, politické zriadenie, hospodárstvo).
4. Stručný prehľad literatúry V. Británie a USA podľa literárnych štýlov a v rozsahu stredoškolského učiva
.


LITERATÚRA:

- Stredoškolské učebnice angličtiny.
- PETERS, S.- GRÁF, T.: Cvičebnica anglickej gramatiky, Bratislava: Polyglot, 1999.
- HAIS, K: Anglická gramatika, Bratislava: SPN 1991.
- CHUDÝ, T. - CHUDÁ, J.: Some Basic Facts about the English Speaking Countries, Fragment 1996.
- BRENDLOVÁ, S.: Reálie anglicky mluvících zemí. Bratislava: Fraus, 1996.
- HIGH, P. B.: An Outline of American Literature, London: Longman 1998.
- THORNBY, G. C. - ROBERTS, G: An Outline of English Literature, Longman 1998.
- MURPHY, R. - English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.