Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dodatočné prijímacie konanie na sociológiu

Od akademického roku 2023/2024 otvárame nový študijný program:

Sociológia a sociálna antropológia

 

Filozofická fakulta UMB vypisuje dodatočné prijímacie konanie na študijný program

 

sociológia a sociálna antropológia

 

v dennej formev bakalárskom a magisterskom štúdiu.

 

Termín podávania prihlášok je do 15. júna 2023.

 

Čo ponúkame?

Na Slovensku jedinečný bakalársky a magisterský študijný program.

Tento študijný program je vhodný pre všetkých, ktorých zaujíma život ľudí v spoločnosti a prebiehajúce sociokultúrne zmeny. V priebehu štúdia Vás preto naučíme pozerať sa na spoločnosť a sociálne problémy v širších súvislostiach. Budeme spolu riešiť témy, ktoré sa týkajú napríklad premien rodinného života, dôsledkov sociálnych a rodových nerovností, podôb moci v spoločnosti. Budeme sa spolu rozprávať aj o pretrvávajúcom význame rituálov, o sociálnych dôsledkoch, ktoré spôsobujú premeny práce či nové technológie a pozrieme sa i na to, ako sa premieňa život ľudí v meste a na vidieku.

V priebehu štúdia Vám ukážeme, ako získať dáta v rozhovore, pozorovaním v teréne alebo prostredníctvom dotazníku, ako tieto dáta analyzovať a následne aj prezentovať. Oboznámime vás s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami zberu dát a naučíme vás ich efektívne kombinovať. Preto je súčasťou štúdia aj osvojenie si počítačových nástrojov dátovej analýzy (SPSS Statistics, ATLAS.ti).

Študenti a študentky tak získajú nielen jedinečnú znalosť a zručnosť kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, ale majú možnosť osvojiť si sociologickú a antropologickú perspektívu súčasne.

 

Aké bude Vaše uplatnenie?

Študentom a študentkám ponúkame získanie kvalifikácie, ktorú oceňujú zamestnávatelia v súkromnej sfére – v oblastiach ako je napríklad výskum verejnej mienky, marketingový a reklamný priemysel. Získané vedomosti a  zručnosti sú však vhodné aj pre množstvo pracovných pozícií v neziskovom sektore a vo verejnom sektore.

Aby sme Vás čo najlepšie pripravili na meniaci sa trh práce, konzultujeme a spolupracujeme s nasledujúcimi partnermi: Agentúra FOCUS (marketingový výskum a výskum verejnej mienky), Tatra banka (spotrebiteľské správanie a výskum nových technológií), Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (regionálny rozvoj), Centrum komunitného organizovania (rozvoj občianskej spoločnosti).

Absolventi a absolventky študijného programu získajú uplatnenie v oblastiach, v ktorých sa vyžaduje porozumenie kultúre, interpretácia sociálnych súvislostí a práca s rôznym typom sociálnych dát za použitia analytického kritického myslenia. Uplatnenie môžu nájsť napríklad v nasledujúcich typoch zamestnaní:

 

- V oblasti IT ako analytik užívateľských skúseností s novým produktom alebo aplikáciou – UX (user experience)

- Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva

- Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

- Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry (napríklad odborník na využívanie kultúrneho dedičstva pri rozvoji lokality)

- Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu (napríklad pracovník v agentúre na výskum verejnej mienky.)

- Špecialista v neziskovej organizácií so zameraním na komunitné projekty a podporu občianskej participácie a občianskej spoločnosti

 

Aké predmety ťa napríklad čakajú?

Bakalársky študijný program:

Globálne a lokálne: sociálne a kultúrne dôsledky globalizácie

Etnografický výskum

Životný štýl v súčasnej spoločnosti

Rituál v živote človeka a spoločnosti

Analýza kvantitatívnych dát

Občiansky aktivizmus a tvorba projektu

Kultúrne dedičstvo

Antropológia náboženstva

Menšiny a marginalizované skupiny

Sociológia politiky: moc, vládnutie a záujmy

Magisterský študijný program:

 Environmentálna antropológia

Cestovanie a turizmus v modernej spoločnosti

Ekonomická sociológia

Medicínska antropológia

Antropológia tela, rodu, sexuality