Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predĺžili sme termín na podanie prihlášky do 30. 4. 2024

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

048/446 7111                                                                                        

http://www.ff.umb.sk

                                                                                        

Grémium dekana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválilo predĺženie termínu podávania prihlášok na nižšie uvedené bakalárske študijné programy v dennej a externej forme do 30. apríla 2024.

Zároveň FF UMB nebude vyžadovať vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov (SCIO) v študijných programoch alebo ich aprobáciách zabezpečovaných FF UMB, pri ktorých bola táto požiadavka uvedená v podmienkach prijatia na štúdium.

 

1. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program/

kombinácia študijných programov

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo psychológie (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

FF

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky a učiteľstvo psychológie (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo histórie a učiteľstvo biológie (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie       a občianskej náuky

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

učiteľstvo histórie a učiteľstvo geografie (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

FF

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo biológie (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo geografie (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

Študijný odbor historické vedy

FF

história

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

Študijný odbor sociológia a sociálna antropológia

FF

sociológia a sociálna antropológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

Študijný odbor filológia

FF

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

Prekladateľské študijné programy

FF

angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

nemecký jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

FF

anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

slovenský jazyk a kultúra – anglický jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

slovenský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

FF

slovenský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FF

slovenský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru filozofia

FF

anglický jazyk a kultúra – filozofia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

slovenský jazyk a literatúra – filozofia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru historické vedy

FF

anglický jazyk a kultúra – história

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

FF

slovenský jazyk a literatúra – história

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Medziodborové štúdium študijného odboru filozofia a študijného odboru historické vedy

FF

filozofia – história

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

Spolu 1. stupeň denné

435

Študijný odbor filológia

FF

anglický jazyk a kultúra

E

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FF

nemecký jazyk a kultúra

E

Bc.

3

Banská Bystrica

10

Spolu 1. stupeň externé

30

Poznámky:

(*)   medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia na aprobáciu zabezpečovanú Fakultou prírodných vied UMB sú zverejnené na webovom sídle tejto fakulty.

(**)   medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB. Podmienky prijatia na aprobáciu zabezpečovanú Pedagogickou fakultou UMB sú zverejnené na webovom sídle tejto fakulty.

 

prípade malého počtu uchádzačov o štúdium v študijnom programe si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.