Prepájame štúdium cudzích jazykov s hospodárskou praxou

Filozofická fakulta UMB sa v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB rozhodla v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo ponúknuť bakalárske študijné programy, ktoré prepájajú štúdium cudzieho jazyka a ekonomicko-komerčného sveta. Vypracovali sme tri spoločné študijné programy:

angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

nemčina pre preklad v hospodárskej praxi

románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi (taliančina, francúzština, španielčina).