Úspešní absolventi

Mgr. Jakub Urik, M. A.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry, študijný program: európske kultúrne štúdiá

Profesionálne úspechy: Vedúci oddelenia pre kultúru, audiovíziu a autorské právo, tretí tajomník v Stálom zastúpení SR pri EÚ, Brusel (Belgicko),

predseda výboru Rady EÚ pre kultúrne záležitosti, podpredseda výboru Rady EÚ pre audiovizuálnu politiku, hlavný koordinátor MK SR v Bruseli pre SK PRES 2016

Ocenenia: Cena dekana Fakulty humanitných vied UMB

Súčasné pôsobenie: Riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži, Francúzsko


Mgr. Marek Brieška, PhD.

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program: anglický jazyk  a kultúra - arabský jazyk a kultúra

Súčasné pôsobenie: zástupca veľvyslanca v Španielsku, prekladateľ z arabskej literatúry


  

Mgr. Stanislava Ľuptáková

Študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra, študijný program: slovenský jazyk a literatúra

Ocenenia:  nominovaná na Cenu hovorca roka 2016

Súčasné pôsobenie: hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR, hovorkyňa Slovenskej pošty


 Mgr. Radka Besedová

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program: slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra

Súčasné pôsobenie: manažér zahraničného obchodu pre západné trhy EÚ a Kubu, IMAO electric, s. r. o.


 

Mgr. Lucia Kološtová-Valentin 

Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, študijný program: anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

Profesionálne úspechy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od r. 2009 - medzinárodná spolupráca, 

Štipendium - Study Tour of Japan for European Youth 2010

Súčasné pôsobenie: MŠVVaŠ Bratislava, sekcia medzinárodnej spolupráce, odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov 


PhDr. Zita Stone

Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, študijný program: anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

Profesionálne úspechy: PhD in Business Management (University of Kent in Canterbury, 2007/2011) , Assistant Lecturer at the University of Kent, UK (2008/2010)Adjunct Professor at George Mason University, USA (2010/2011)Lecturer in Strategy at the University of Kent, UK (2011 – present)

Súčasné pôsobenie: Kent Business School, University of Kent at Canterbury, United Kingdom


Mgr. Pavol Hurajt

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy: 3. miesto ZOH Vancouver, CAN,  r. 2010 Bronzové olympijské kruhy

Súčasné pôsobenie: VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA


Mgr. Ivan Báthory

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy: Účastník piatich ZOH,9 krát na Majstrovstvách sveta, 4x zlatá medaila na Svetovej zimnej univerziáde v Korejskom Muju Chonju, Lyžiar roka2011 – Pamätná medaila ministra vnútra SR p. Lipšica za dlhoročnú reprezentáciu

Súčasné pôsobenie: Kondičný tréner a konzultant techniky v behu na lyžiach


Mgr. Elena Kaliská

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy: 1. miesto LOH 2008, Peking, CHINA – kategória K11. miesto LOH 2004, Atény, GRE – kategória K14. miesto LOH 2000, Sydney, AUS – kategória K119. miesto LOH 1996

Súčasné pôsobenie: AŠK KTK Dukla Liptovský Mikuláš


 

PhDr. RNDr. Jana Orlická

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry, študijný program: európske kultúrne štúdiá

Ocenenia: Držiteľka Ceny primátora Banskej Bystrice

Súčasné pôsobenie: Riaditeľka umeleckej agentúry, šansonierka, džezová a etnospeváčka


Mgr. Pavol Čobirka

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry, študijný program: európske kultúrne štúdiá

Súčasné pôsobenie: Projektový manažér Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu


Mgr. Liliana Bičanová

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry, študijný program: európske kultúrne štúdiá

Súčasné pôsobenie: Asistentka oddelenia edície pre verejnosť, delegátov a trvalé zastúpenia Generálneho sekretariátu Rady Európy.


Mgr. Dana Brezňanová

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov, študijný program: učiteľstvo  slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie a doktorandského štúdia v odbore systematická filozofia

Profesionálne úspechy: Slovak National Theatre, Spoločnosť 7 PLUS

Súčasné pôsobenie: Vydavateľstvo SLOVART, MUW Saatchi & Saatchi