doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:00 - 12:0016:00 - 17:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 318
Telefón: 048 446 7318
Email: Ulrich.Wollner@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-výskumná špecializácia:

  • Antická filozofia (Platón, Xenofón, Lucretius)
  • Dejiny politickej filozofie (antika, konzervativizmus)
  • Politická filozofia (negatívna sloboda; prístup zameraný na spôsobilosti - M. C. Nussbaum)

Výučba povinných (A) predmetov:

  • Dejiny sociálno-filozofického myslenia (2. ročník Bc. - LS)
  • Seminár z dejín sociálno-filozofického myslenia (3. ročník Bc. - ZS)
  • Základy politológie (3. ročník Bc. - ZS)
  • Politická filozofia (1. ročník Mgr. - LS)
  • Filozofia práva (2. ročník Mgr. - ZS)