doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Doporučujem vopred napísať e-mail.

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 318
Telefón: 048 446 7318
Email: Ulrich.Wollner@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-výskumná špecializácia:

 • Antická filozofia (Platón, Xenofón, Lucretius)
 • Dejiny politickej filozofie (antika, konzervativizmus)
 • Politická filozofia (politická sloboda; prístup zameraný na spôsobilosti - M. C. Nussbaumová)

Výučba povinných (A) predmetov:

 • Dejiny sociálno-filozofického myslenia (2. ročník Bc. - LS)
 • Seminár z dejín sociálno-filozofického myslenia (3. ročník Bc. - ZS)
 • Základy politológie (3. ročník Bc. - ZS)
 • Politická filozofia (1. ročník Mgr. - LS)
 • Filozofia práva (2. ročník Mgr. - ZS)
 
Výučba povinne voliteľných (B) predmetov:
 • Poznanie a cnosť v helenistickej filozofii (2. ročník Mgr. - ZS)
 • Problémy filozofie práva v kontexte minulosti a súčasnosti (2. ročník Mgr. - ZS)

 

Participácia na výučbe predmetov v študijnom programe Aplikovaná etika:

 • Sociálna etika a etika inštitúcií (3. ročník Bc. - ZS)
 • Dejiny filozofie a etiky 1 (2. ročník Bc. - LS)
 • Etika politiky a práva (2. ročník Mgr. - ZS)