Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

Mgr. Milena Konôpková
 
habilitačné a inauguračné konania, vedecká rada
Email: milena.konopkova@umb.sk
Tel.: +421 (0) 48 446 7413
Dekanát FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica