Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty FF

Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež

Číslo projektu:VEGA č. 1/4455/97Doba riešenia:1997 - 1999
Vedúci projektu:doc. PhDr. E. Tučná, CSc.Koordinátor projektu:

Slovenská emigrácia v zahraničí po roku 1945 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad after 1945 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:Literárny fondDoba riešenia:1997 - 1997
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Výskumná úloha Literárneho fondu SR. Samostatný vedecký projekt.

Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na civilizačnom úsilí ľudstva v učebniciach dejepisu susedných štátov

History of the Slovaks, their struggle for historicity and identity and their share in the civilizing efforts of mankind in the history books in the neighboring countries

Číslo projektu:VEGA č. 01/3012/96Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:prof. PhDr. Július Alberty, CSc.Koordinátor projektu:

Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách na začiatku tisícročia

Číslo projektu:KEGA č. 95/5195/611Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Fremal Karol, CSc.Koordinátor projektu:

Ako moderne vyučovať dejepis

How to teach history using a modern approach

Číslo projektu:Doba riešenia:1996 - 1996
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

L'alternance intégrée dans la formation initiale (Miesto a funkcia pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov francúzskeho jazyka)

Position and function of teaching experience in undergraduate training of teachers of French )

Číslo projektu:európsky štrukturálny projekt: TEMPUS Phare NDoba riešenia:1995 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ (za FHV UMB)Koordinátor projektu:PF UK Bratislava

Československo 1945 - 1967

Czechoslovakia during 1945-1967

Číslo projektu:Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)

Grantová agentúra AV ČR

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu:

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Pragmatic dimension of methodological, sociolinguistic and didactic parameters in linguistic communication

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu: