Projekty FF

Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Číslo projektu:036UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Číslo projektu:1/0156/19Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.Koordinátor projektu:

Perspectives of Central European translatological studies

Číslo projektu:21910111Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:za FF UMB: Huťková Anita, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Shared history of Central Europe

Číslo projektu:CIII-SK-1315-00-1920Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii

Číslo projektu:SAMRS/SSE/282/1925/2019-100/7/2019-SAMRSDoba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students

Číslo projektu:Doba riešenia:1. sep. 2018 - 31. aug. 2021
Vedúci projektu:Za FF UMB: Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, Instytut Europeistyki UJ

Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska

Číslo projektu:APVV-17-0063Doba riešenia:1. aug. 2018 - 30. jún. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Archeologický ústav SAV

Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (Umbrella)

Číslo projektu:CIII-HU-1306-00-1920Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Image of the World as a Research Domain of the Humanities. Production, Distribution, Reception and Processing of the Images of the World

Číslo projektu:1/0747/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Golema Martin, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu je identifikovať, analyzovať a interpretovať vybrané sociokultúrne konštrukcie (obrazy) sveta (v tomto rámci aj sebaobrazy vedy), ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú naše porozumenie svetu. Projekt sa metodologicky...