Projekty FF

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0352/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Číslo projektu:VEGA 1/0064/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Souček, PhD.Koordinátor projektu:

Valenčné potencie slovies v kontraste

Verb Valency Potentials in Contrast

Číslo projektu:VEGA č. 1/0084/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Zázrvicová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic relations in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1415Doba riešenia:2014 - 2015
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (Centrum excelentnosti)

Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon. Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences

Číslo projektu:Zmluva č. III/1/2013Doba riešenia:3. okt. 2013 - 2. okt. 2017
Vedúci projektu:Tomeček Oto, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Historický ústav SAV v Bratislave

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

From conventions to standards of translation in legal discourse

Číslo projektu:APVV-0226-12Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. okt. 2017
Vedúci projektu:/ hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v BratislaveKoordinátor projektu:

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a...

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Číslo projektu:ITMS 26110230109Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2015
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.Koordinátor projektu:Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Aktivita 3.1. Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB

Číslo projektu:ITMS 26110230109Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Číslo projektu:International Visegrad Fund21310140Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2014
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS)....

Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles (International Visegrad Fund’s Standard Grant)

Číslo projektu:No. 21310141Doba riešenia:1. jún. 2013 - 31. aug. 2013
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Estudios de morfología nominal: lenguas paleohispánicas e indoeuropeas antiguas

Studies in nominal morphology: Paleohispanic languages ​​and ancient Indo-European languages

Číslo projektu:FFI2012-36069-C03-02Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku)

History of Russia in Paintings

Číslo projektu:Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Sugay Larisa A., prof., DrSc.Koordinátor projektu: