Publikácie pracovníkov FF

Affinitäten und Kontraste der Sprachen  (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie).

Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Lauková
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-442-5

Anotácia:

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.; prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.; Mgr. Edita Kremničanová, Mgr. Branislav Vincúr, PhD.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0215-5

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou...

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BAĎUROVÁ, B. - KOVÁČOVÁ, D. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0341-1

anotacia

Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov

Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov (Zborník)

Autor/Kolektív:Pavel Doulík, Jiří Škoda
Vydavateľstvo:UJEP Ústí nad Labem
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7414-193-5

Anotácia

Alternácie foném z aspektu diachrónie

Alternácie foném z aspektu diachrónie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Malá
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-370-X

Anotácia

An  Introduction to the Study of the English Language

An Introduction to the Study of the English Language (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB. 135 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0280-3

skriptá

Analytické sondy do textu 3

Analytické sondy do textu 3 (Zborník)

Autor/Kolektív:ČULENOVÁ, Eva - GYORGY, Ladislav - ŠUŠA, Ivan (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-643-6

Zborník z konferencie