Publikácie pracovníkov FF

Anglická obchodná korešpondencia. Receptívne a produktívne komunikatívne zručnosti. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HARDOŠOVÁ, M.
Vydavateľstvo:Filologická fakulta UMB. 76 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-770-5

anotacia

Aplikovaná etika a profesionálna prax

Aplikovaná etika a profesionálna prax (Zborník)

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0217-9

Zborník príspevkov Katedry etiky a aplikovanej etiky. Aplikovaná etika sa udomácnila aj na Slovensku.

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi (Zborník)

Autor/Kolektív:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. zostavovateľ
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - 170 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-8083-970-3

Zborník katedry etiky a aplikovanej etiky prezentuje príspevky spolupracovníkov tohto špecializovaného pracoviska.

Applied Ethics in Theory and Practice

Applied Ethics in Theory and Practice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FOBELOVA, D. - UKROP, S.R.
Vydavateľstvo:Edited of Applied Ethics Banská Bystrica, Slovakia. Press: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-89090-26-6

Ethics is understood traditionally as a philosophical discipline related to the sphere of philosophizing, termed practical thinking.

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kyseľová Natália
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-644-X

Anotácia

Ausgewählte Aspekte der Fachtexte.

Ausgewählte Aspekte der Fachtexte. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Vajičková - Alena Ďuricová - Zuzana Tuhárska
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 110 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-834-8

Anotácia:

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefaňáková Jana
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-853-1

Anotácia:

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 93 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-788-8

Anotácia:

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny).

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FHV UMB
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-483-8

-

Banícky stav nech je velebený

Banícky stav nech je velebený (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-527-9

-

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vladimír Biloveský - Ivan Šuša
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1329-8

Predložená monografia mapuje vývin pedagogického i vedeckého translatologického výskumu v Banskej Bystrici od jej vzniku až po súčasnosť.

Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov

Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-343-5

-