Publikácie pracovníkov FF

Zmeny úrovne osvojovania si gymnastických zručností v priebehu ročného tréningového cyklu

Zmeny úrovne osvojovania si gymnastických zručností v priebehu ročného tréningového cyklu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KREMNICKÝ Juraj
Vydavateľstvo:Ústí nad Labem : PF, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 156 p.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7414-275-8

anotacia

Zur Syntax der Nebensätze

Zur Syntax der Nebensätze (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0429-6

anotacia

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia.

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-181-5

-

Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí.

Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0376-3

-

ΓΟΓΟЛЪ И СИМВОЛИСТЫ (Gogoľ i symvolisty)

ΓΟΓΟЛЪ И СИМВОЛИСТЫ (Gogoľ i symvolisty) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Prof. Larisa A. Sugay, DrSc.
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0199-8

ΓΟΓΟЛЪ И СИМВОЛИСТЫ (Gogoľ i symvolisty)