Publikácie pracovníkov FF

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť.

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Vydavateľstvo:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 96 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8120-126-4

skriptá

Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile

Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství LN, 2002. - 575 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-7106-323-1

jiri.chalupa@umb.sk

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve. Od impéria k brexitu

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve. Od impéria k brexitu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Matej Laš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1703-6
Kúpiť teraz za 12,60 €

Kultúrny a historický vývin britského humoru

Dejiny maďarskej literatúry 1945 - 2009.

Dejiny maďarskej literatúry 1945 - 2009. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Németh Zoltán
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-852-2

A magyar irodalom története 1945-2009.

Dejiny sociálno-filozofického myslenia II. Od zrodu novoveku po súčasnosť (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-402-1

učebnica

Dějiny Španělska v datech

Dějiny Španělska v datech (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství Libri, 2011. - 552 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-7277-482-1

jiri.chalupa@umb.sk

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Javorčíková, Eva Homolová a kol.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0484-5

anotacia

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:P. Jesenská, Kol. autoriek
Vydavateľstvo:Banská Bystrica. FHV UMB, 96s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0298-8

Determinanty

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Liščák
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 269 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-548-0

anotacia

Deutsche Phonetik und Phonologie in der slowakischen Germanistik.

Deutsche Phonetik und Phonologie in der slowakischen Germanistik. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-629-0

Kontrastive, phonodidaktische und institutionelle Aspekte

Dialógy hodnôt. Értékek párbeszéde

Dialógy hodnôt. Értékek párbeszéde (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Laczková Margia
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-771-3

anotacia

Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache.  Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie.

Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Tuhárska
Vydavateľstvo:Hamburg: Verlag Dr. Kovač, PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 157, 236 Seiten.
Rok vydania:2011ISBN:978-3-8300-5444-3

anotacia

Die Sprache der Uden in Nordazerbajdžan. Studien zur Synchronie und Diachronie einer süd-ostkaukasischen Sprache. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Wolfgang Schulze
Vydavateľstvo:Wiesbaden: Harrassowitz
Rok vydania:1982ISBN:3-447-02291-4

anotácia

Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 - 1939

Don Carlos a ti druzí: Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 - 1939 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství EPOCHA, 2008. - 296 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-87027-57-8

jiri.chalupa@umb.sk