Publikácie pracovníkov FF

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Oto Tomeček
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. 216 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0094-6

Drevorubači

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-485-4

zborník

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-295-9

zborník

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Gálisová Anna (eds)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0441-8

anotacia

Dynamika špecifických sfér komunikácie

Dynamika špecifických sfér komunikácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2002. 160 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-631-8

anotacia

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách (Zborník)

Autor/Kolektív:NEMEC Miroslav - PUPIŠ Martin - PIVOVARNIČEK Pavol - KOLLÁR Rastislav
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV. 120 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-8141-001-7

zborník

Egolingvistická projekcia reality

Egolingvistická projekcia reality (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Čulenová - Ladislav György - Jana Miškovská - Eva Schwarzová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0499-9

anotacia

En français - perfectionnement

En français - perfectionnement (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:TAIŠLOVÁ Jitka - BARANOVÁ Elena - CLUSE Louis-Jean
Vydavateľstvo:Bratislava: SPN, Paríž: HACHETTE, 1996. - 215 s.
Rok vydania:1996ISBN:80-08-02139-X

učebnica pre základné a stredné školy, elena.baranova@umb.sk

En français 1

En français 1 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:TAIŠLOVÁ Jitka - BARANOVÁ Elena - CLUSE Louis-Jean
Vydavateľstvo:Bratislava: SPN - Mladé letá, 2009. - 200 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-10-01600-6

učebnica pre základné školy a 8-ročné gymnáziá, elena.baranova@umb.sk

En français 1A, Cahier d'exercices

En français 1A, Cahier d'exercices (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 1997. - 126 s.
Rok vydania:1997ISBN:80-85784-62-9

učebnica pre základné a stredné školy, elena.baranova@umb.sk

En français 1B, Cahier d'exercices

En français 1B, Cahier d'exercices (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 1997. - 108 s.
Rok vydania:1997ISBN:80-85784-64-5

učebnica pre základné a stredné školy, elena.baranova@umb.sk

En français 2

En français 2 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:TAIŠLOVÁ Jitka - BARANOVÁ Elena - CLUSE Louis-Jean
Vydavateľstvo:Bratislava: SPN - Mladé letá, 2010. - 224 s. 7. vydanie
Rok vydania:2010ISBN:978-80-10-01889-5

učebnica pre základné školy a 8-ročné gymnáziá, elena.baranova@umb.sk

En français 3

En français 3 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:TAIŠLOVÁ Jitka - BARANOVÁ Elena - CLUSE Louis-Jean
Vydavateľstvo:Bratislava: SNP - MEDIA TRADE, 2001. - 215 s. 4. vydanie
Rok vydania:2001ISBN:80-08-03228-6

učebnica pre základné školy a osemročné gymnáziá, elena.baranova@umb.sk