Publikácie pracovníkov FF

En français 4

En français 4 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:TAIŠLOVÁ Jitka - BARANOVÁ Elena - CLUSE Louis-Jean
Vydavateľstvo:Bratislava: SPN-Mladé letá, 2008. - 167 s. 4. vydanie
Rok vydania:2008ISBN:978-80-10-01539-9

učebnica pre základné a stredné školy, elena.baranova@umb.sk

English Stylistics

English Stylistics (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVA, Alena (80%) - JESENSKÁ, Petra (20%)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013. 114 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0487-6

skriptá

Enseigner ľ Europe

Enseigner ľ Europe (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ROUET Gilles - CHOVANCOVÁ Katarína et al.
Vydavateľstvo:Nitra: ENIGMA, 2008. - 218 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-89132-58-4

katarina.chovancova@umb.sk

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia).

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Kraków : Wydawnictvo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. 179 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-521-3

anotacia

Essentials of Sociolinguistics

Essentials of Sociolinguistics (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jesenská, Petra
Vydavateľstvo:Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7368-799-1

skriptá

Etické východiská vybraných profesií

Etické východiská vybraných profesií (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír - Kováčová Daniela – Kovaľová Daniela – Rapčíková Tatiana – Studená Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1339-7

Cieľom vedeckej monografie je analýza etických aspektov v kontexte profesií, v ktorých je etický aspekt vysoko aktuálny a špecifický.

Etika 20. storočia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-085-9

skriptá

Etika a informačná spoločnosť

Etika a informačná spoločnosť (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Fobel, P. a kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-567-2

Dňa 19. apríla 2001 sa konal v Banskej Bystrici medzinárodný vedecký workshop.

Etika profesie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-566-4

učebnica

Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici.

Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0380-0

-