Publikácie pracovníkov FF

Etyka i kultura w orgaizacji (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FOBEL, P. - FOBELOVÁ, D.
Vydavateľstvo:Tychy: Slaskie Wjydawnictwa Naukowe wyźsej Szkoly Zarzadzania i Nauk Spolexznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach
Rok vydania:2007ISBN:978-83-89055-52-1

Práca sa venuje teoretickým aspektom aplikácie etiky a spôsobom inštitucionalizácie etiky v organizáciách.

Eurospeak and ELF - English as a Current Global Lingua Franca=Eurospeak a EFL - angličtina ako súčasný a globálny jazyk lingua franca. In: Topics in Linguistics: Politeness and Interaction. (Štúdia)

Autor/Kolektív:Jesenská, Petra (100%)
Vydavateľstvo:Nitra: Univerzita Konštantína Filoofa, Filozofická fakulta, 2007. Roč. 1, č. 1, s. 62 - 67
Rok vydania:2007ISSN:3836-2007

anotacia

Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1

Exercitation Corpolis - Motus - Stalus. Ročník 1/2008, číslo 1 (Časopis)

Autor/Kolektív:kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISSN:1337-7310

časopis

Expresívne syntaktické konštrukcie

Expresívne syntaktické konštrukcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FINDRA, Ján
Vydavateľstvo:Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-916-3

Anotácia

Fenomén duchovnosti v súčasných spoločenských premenách (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-073-5

zborník

Filozofia človeka od voluntarizmu k existencializmu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Prievidza : Alius
Rok vydania:2004ISBN:80-969135-1-4

anotacia

Filozofia politiky - vybrané tematické okruhy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-397-1

učebnica

Filozofia práva a teória štátu a práva (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M:
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-484-6

učebnica

Filozofická antropológia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-358-0

anotacia

Filozofické problémy duchovnosti (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-181-2

zborník