Acta historica nesoliensia, Tomus XVI - 2013, Vol. 1 - 2

Informácie o publikácii