Acta historica neosoliensia, Tomus XV - 2012, Vol. 1 - 2

Informácie o publikácii