Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, Tomus XV - 2012, Vol. 1 - 2