Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Prinavrátené" Komárno. Komárom "visszatért".