Acta historica neosoliensia, Tomus XVII, 2014, Vol. 1 - 2

Informácie o publikácii